PROPOZYCJE WARSZTATÓW

POBIERZ OFERTĘ WARSZTATOWĄ

 ZGŁOSZENIE NA WARSZTAT: Wypełniony formularz zgłoszeniowy na warsztaty prosimy przesłać elektronicznie na adres: zgloszenia@pcpr.suwalski.pl lub przekazać osobiście w pokoju nr 7, ul. Świerkowa 60. Bliższe informacje  o warsztatach można uzyskać pod telefonem 87 565 92 82.

UWAGA!: Termin realizacji warsztatów może uleć zmianie.  Nowy termin uzgodniony będzie ze wszystkim osobami, które zgłoszą się na warsztat.

Oferta warsztatów

1. WARSZTAT „SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW” cz. I -2 cykle

Do kogo jest skierowany:

Warsztat „Szkoła dla rodziców i wychowawców” skierowany jest do wszystkich, którzy chcą poprawić swoje relacje z dziećmi lub wychowankami,  którzy szukają sposobu na nawiązanie z nimi  głębszych i cieplejszych relacji.

Na czym polega warsztat?

Warsztat  bazuje na ogólnopolskim programie „Szkoły dla rodziców i Wychowawców” .Głównym celem warsztatu jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Podczas warsztatów jego uczestnicy nabywają umiejętności pozwalające na lepsze porozumiewanie się. Udział w zajęciach jest też  okazją do refleksji nad własną postawą wychowawczą, To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku. Głównym mottem „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców jest”: Wychowywać to kochać i wymagać.

Warsztat cz.  I  dotyczy budowania relacji dorosły – dziecko, a w tym:

 • wyrażania oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
 • rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć,
 • aktywnego, wspierającego słuchania,
 • motywowania dziecka do współdziałania,
 • modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
 • uwalniania dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
 • wspierania procesu usamodzielniania się dziecka,
 • budowania realnego poczucia własnej wartości dziecka,
 • konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

Możliwe jest kontynuowanie warsztatów biorąc udział w części  II i III.

Warsztat trwa:  20 godzin zegarowych. Podzielony jest na 10 cotygodniowych 2 – godzin. sesji.

Liczebność grupy: do 12 osób

Termin realizacji cykl I: w okresie 15.06.2019 – 30.09.2019r. do uzgadniania

Miejsce realizacji warsztatów:  Specjalistyczna Poradnia Życia Rodzinnego „NADZIEJA” ul. E.Plater 2C lub inne do uzgodnienia.

Prowadzący: do uzgodnienia.

Termin realizacji cykl II: w okresie 01.10.2019r. godz 16.00- 18.00 w odstępach tygodniowych

Miejsce realizacji warsztatów:  Filipów

Prowadzący: Wioletta Przeborowska, Marta Zielińska

Zgłoszenie na warsztat: Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać elektronicznie na adres: zgloszenia@pcpr.suwalski.pl lub przekazać osobiście w pokoju nr 7, ul. Świerkowa 60. Informacje bliższe można uzyskać pod telefonem 87 565 92 82.

POBIERZ FORMULARZ

  Cykl I       

2. WARSZTAT SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW”- CZ. II - „RODZEŃSTWO BEZ RYWALIZACJI”

Do kogo jest skierowany:

Warsztat „Rodzeństwo bez rywalizacji” skierowany jest do wszystkich uczestników warsztatów cz. I „Szkoły dla rodziców i wychowawców”, którzy pragną pomóc swoim dzieciom /wychowankom/ żyć w zgodzie oraz samym sobie żyć w mniejszym stresie i z godnością”.

Na czym polega warsztat?

Warsztat jest kontynuacja cz. I „Szkoły dla rodziców i wychowawców”,  bazuje na ogólnopolskim programie „Szkoły dla rodziców i Wychowawców” cz. II   Część II warsztatu dotyczy wspieranie procesu budowania wzajemnych, opartych na więzi i szacunku relacji między dziećmi

Warsztat „Rodzeństwo bez rywalizacji” dotyczy budowania relacji między rodzeństwem, a w tym:

 • Wpływ rodziny pochodzenia na postawy rodzicielskie; trudności z bezwarunkową akceptacją dziecka.
 • Źródła zazdrości między dziećmi i jej wpływ na wzajemne relacje; rola rodziców w eliminowaniu zachowań niepożądanych.
 • Ryzyko porównań: inne sposoby motywowania dzieci do działania.
 • Równo czy sprawiedliwie?
 • Jak radzić sobie z egoizmem?
 • Problem ulubieńców.
 • Szkody wynikające z rywalizacji: korzyści płynące ze współdziałania.
 • Mechanizmy wpisywania dzieci w role.
 • Kolejność urodzin, a funkcjonowanie w rolach.
 • Wpływ ról na relacje w rodzinie; sposoby przeciwdziałania.
 • Specyficzne role: prześladowca i ofiara; dziecko specjalnej troski.
 • Kłótnie i bójki dzieci; właściwe sposoby reagowania.
 • Trudny konflikt między dziećmi; rodzic mediator.
 • Pułapka nieprzebaczonej krzywdy.

Termin realizacji cyklu I:   w okresie 15.06.2019 – 30.09.2019r. do uzgadniania

Miejsce realizacji warsztatów:  Specjalistyczna Poradnia Życia Rodzinnego „NADZIEJA” ul. E.Plater 2C lub inne do uzgodnienia.

Prowadzący: do uzgodnienia.

Zgłoszenie na warsztat: Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać elektronicznie na adres: zgloszenia@pcpr.suwalski.pl lub przekazać osobiście w pokoju nr 7, ul. Świerkowa 60. Informacje bliższe można uzyskać pod telefonem 87 565 92 82.

POBIERZ FORMULARZ

Cykl ICykl I  Cykl II

3. WARSZTATY DLA RODZICÓW MAŁYCH DZIECI - „BEZ KLAPSA – JAK Z MIŁOŚCIĄ I SZACUNKIEM WYZNACZAĆ DZIECKU GRANICE”- 3 CYKLE

Do kogo jest skierowany:

Warsztat „Bez klapsa – jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice” jest skierowany do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym (2 – 6 lat), którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności wychowawcze.

Na czym polega warsztat?

Warsztat daje możliwość zastanowienia się jak wychowywać dzieci bez stosowania niesprzyjających rozwojowi metod wychowawczych, jak w trudnych sytuacjach radzić sobie z własnymi emocjami i emocjami dziecka oraz wspólnego poszukiwania sposobów na budowanie pozytywnej więzi pomiędzy dzieckiem i rodzicem.

Zapraszamy wszystkich rodziców, którzy chcą „bez klapsa”, z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice. Spotkania odbywają się w grupie kilkunastu rodziców.  Prowadzimy zajęcia metodą warsztatową, wykorzystujemy rozmowy na forum, ćwiczenia w grupach, bazujemy na osobistych doświadczeniach. Poruszamy tematy związane z konsekwencjami stosowania klapsa i innych metod niesprzyjających rozwojowi dziecka oraz radzeniem sobie z przeżywanymi przez rodzica trudnymi emocjami (złością, bezradnością, poczuciem winy).

Warsztat trwa: 12 godzin zegarowych. Podzielony jest na 6 cotygodniowych 2 – godzinnych sesji.

Liczebność grupy: do 12 osób.

Termin realizacji cykl I: 23.09.2019r. gdzo. 16.30- 18.30

Termin realizacji cykl II: w okresie 15.06.2019 – 31.12.2019r. do uzgadniania

Termin realizacji cykl III: w okresie 15.06.2019 – 31.12.2019r. do uzgadniania

Miejsce realizacji warsztatów cykl I: Szkoła Podstawowa w Słobódce

Zgłoszenie na warsztat: Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać elektronicznie na adres: zgloszenia@pcpr.suwalski.pl lub przekazać osobiście w pokoju nr 7, ul. Świerkowa 60. Informacje bliższe można uzyskać pod telefonem 87 565 92 82.

POBIERZ FORMULARZ
Cykl I

4. WARSZTAT DLA MAŁŻEŃSTW – „JAK BUDOWAĆ RELACJĘ MAŁŻEŃSKĄ ?”

Do kogo jest skierowany:

Warsztat „Jak budować relację małżeńską  skierowany jest do  małżonków, dążących do poprawy jakości życia małżeńskiego.

Na czym polega warsztat?

Celem warsztatów jest doskonalenie funkcjonowania małżeństwa i rodziny na drodze osobistej pracy małżonków. Zdobyte podczas warsztatów nowe umiejętności, pozwolą im w bardziej satysfakcjonujący sposób budować relacje wewnątrzrodzinne, a także być modelami do naśladowania dla swoich dzieci. Warsztaty umożliwią małżonkom bardziej świadome przeżywanie i budowanie swojej relacji małżeńskiej. Prowadzone zajęcia umożliwiają uczestnikom osobiście, jak również w parach, dokonać oceny swojej relacji małżeńskiej, w kategoriach jej progresu, jak i regresu. Pozwalają także zdobyć kompetencje niezbędne w jej rozwijaniu, niezależnie od stażu małżeńskiego. Odbywa się to na drodze teoretycznego i praktycznego poznawania istotnych elementów ról męskich i kobiecych oraz ról męża i żony.

Warsztat trwa: 20 godzin zegarowych. Podzielony jest na 10 cotygodniowych dwugodzinnych sesji.

Liczebność grupy: do 12 osób

Termin realizacji cykl I: 25.09.2019r. w godz. 16.00- 18.00 w odstępach tygodniowych 

Termin realizacji cykl II: w okresie 15.06.2019 – 31.12.2019r. do uzgadniania

Miejsce realizacji warsztatów:  Specjalistyczna Poradnia Życia Rodzinnego „NADZIEJA” ul. E.Plater 2C lub inne do uzgodnienia.

Prowadzący: Elżbieta Krzesicka, Jerzy Dąbrowski

Zgłoszenie na warsztat: Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać elektronicznie na adres: zgloszenia@pcpr.suwalski.pl lub przekazać osobiście w pokoju nr 7, ul. Świerkowa 60. Informacje bliższe można uzyskać pod telefonem 87 565 92 82.

Informacja o warsztacie dla małżeństw

POBIERZ FORMULARZ

Cykl I

5. WARSZTATY DLA OJCÓW „SUPER TATA”

Do kogo jest skierowany:

Warsztat „Tatuś w nowoczesnym stylu skierowany jest do  mężczyzn, którzy są ojcami lub przygotowują się do roli ojca.

Na czym polega warsztat?

Dzięki warsztatom uczestnicy warsztatów będą mogli pogłębić swoją wiedzę na temat roli i znaczenia ojca w procesie wychowaniu dzieci oraz we własnym rozwoju. Zajęcia pomogą:

 • utrzymywać równowagę na linii życie rodzinne – praca zawodowa,
 • rozpoznać silne i słabe strony swojego ojcostwa,
 • wykorzystać umiejętności przydatne do wzmocnienia więzi z dzieckiem na każdym etapie jego rozwoju,
 • stworzyć i wdrożyć praktyczny plan działania dla taty, zobaczyć jak inni mężczyźni radzą sobie w roli ojca.

 

Warsztat trwa: 6 godzin zegarowych.

Liczebność grupy: do 12 osób /ewentualnie więcej

Termin realizacji cykl I: w okresie 15.06.2019 – 30.09.2019r. do uzgadniania

Prowadzący: do uzgodnienia.

Zgłoszenie na warsztat: Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać elektronicznie na adres: zgloszenia@pcpr.suwalski.pl lub przekazać osobiście w pokoju nr 7, ul. Świerkowa 60. Informacje bliższe można uzyskać pod telefonem 87 565 92 82.

POBIERZ FORMULARZ

  Cykl I

6. WARSZTATY „SUPER MAMA”

Do kogo jest skierowany:

Warsztat „Super mama”  skierowany jest do mam najmłodszych dzieci (do ukończenia przez  nie 6 roku życia).

Na czym polega warsztat?

Dzięki warsztatom uczestnicy warsztatów będą mogli pogłębić swoją wiedzę na temat roli i znaczenia ojca w procesie wychowaniu dzieci oraz we własnym rozwoju. Zajęcia pomogą:

 • utrzymywać równowagę na linii życie rodzinne – praca zawodowa,
 • rozpoznać silne i słabe strony swojego ojcostwa,
 • wykorzystać umiejętności przydatne do wzmocnienia więzi z dzieckiem na każdym etapie jego rozwoju,
 • stworzyć i wdrożyć praktyczny plan działania dla taty, zobaczyć jak inni mężczyźni radzą sobie w roli ojca.

Warsztat oparty jest na elementach autorskiego programu Fundacji Dzieci Niczyje „Być Mamą” oraz „Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”. Warsztat stwarza możliwość spotkania się kobiet znajdujących się w podobnej sytuacji  pojawienia się i wychowywania w rodzinie małego dziecka. Dziecko to wielkie szczęście i radość,  ale także ogromna zmiana w życiu kobiety i całej jej rodziny, a także masa pytań i wątpliwości związanych z tym, jak adekwatnie zaspokajać potrzeby dziecka. Na spotkaniach poruszane zarówno tematy związane ze zmianą dla rodziny jaką jest pojawienie się dziecka jak również różne kwestie dotyczące wychowywania dziecka – potrzeby dziecka na poszczególnych etapach rozwojowych i sposoby ich zaspokajania, uczucia rodzica i dziecka, stawianie granic, zachęcanie do samodzielności, pochwały, kary i konsekwencje.

Korzyści mam z udziału w warsztatach?

 • Będą potrafiły lepiej odnaleźć się w roli mamy oraz wzrośnie ich poczucie kompetencji rodzicielskiej
 • Będą miały możliwość spojrzenia na siebie jako na rodzica i docenienie swoich umiejętności
 • Możliwość nawiązania kontaktu z innymi mamami i wymieniania z nimi doświadczeń;
 • Możliwość pozyskania wiedzy na temat rozwoju i potrzeb dziecka od jego urodzenia do 6. roku życia;
 • Możliwość pozyskania wiedzy i nowych umiejętności z zakresu wychowywania dziecka;
 • Rozwiną swoje umiejętności wychowawcze, które pomogą im wychowywać dzieci bez używania przemocy
 • Poznają i będą miały możliwość ćwiczenia nowych sposobów reagowania na trudności dziecka
 • Możliwość uważnego obserwowania swoich relacji z dzieckiem, zrozumienia jak one wpływają na dzieci i jak dzieci reagują na nie
 • Zdobędą umiejętności rozpoznawania emocji własnych i dziecka oraz sytuacji w jakich się pojawiają
 • Zyskanie większego spokoju i świadomości własnych kompetencji w kontakcie z dzieckiem;

Program warsztatu:

 1. Ja i moja rodzina co się zmieniło po narodzinach dziecka ?.
 2. Rozumieć dziecko – potrzeby, uczucia i zadania rodzica.
 3. Trudne momenty jak sobie z nimi radzić? – stawianie granic.
 4. Co się dzieje ze mną? Co się dzieje z moim dzieckiem? – uczucia i jak sobie z nimi radzić?
 5. Kilka słów o wychowaniu: konsekwencje, docenianie, ustalanie zadań.

 

Warsztat trwa 6 godzin zegarowych.

Liczebność grupy: do 12 osób /ewentualnie więcej

Termin realizacji: w okresie 15.06.2019 – 30.09.2019r. do uzgadniania

 

Prowadzący

 

7. WARSZTAT DLA TEŚCIÓW -„SUPER TEŚCIOWA, SUPER TEŚĆ” 2 cykle

Do kogo jest skierowany:

Warsztat „Super teściowa, super teść” skierowany jest do osób, którzy pełnią rolę teściów lub przygotowują się do pełnienia tej roli.

Na czym polega warsztat?

Celem warsztatów jest przygotowanie i wsparcie w nowej roli aktualnych lub przyszłych teściów, aby rozumieli istotę często występujących konfliktów pomiędzy teściami i dziećmi, odkrywali nowe granice po ślubie syna, córki. Uczestnicy warsztatów zdobędą wiedzę jak budować pozytywne wspierające relacje  z młodym małżeństwem, jak wspomagać proces wychowania wnuków.

Warsztat trwa 6 godziny

Liczebność grupy: do 12 osób

Termin realizacji cykl I: 06.10.2019r. godz. 10.00- 16.00

Miejsce realizacji warsztatów cykl I:  Specjalistyczna Poradnia Życia Rodzinnego „NADZIEJA” ul. E.Plater 2C lub inne do uzgodnienia.

ProwadzącyElżbieta Krzesicka, Jerzy Dąbrowski 

Zgłoszenie na warsztat: Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać elektronicznie na adres: zgloszenia@pcpr.suwalski.pl lub przekazać osobiście w pokoju nr 7, ul. Świerkowa 60. Informacje bliższe można uzyskać pod telefonem 87 565 92 82.

Informacja o warsztacie dla teściów

POBIERZ FORMULARZ

  Cykl I

8. KONSULTACJE INDYWIDUALNE SPECJALISTYCZNE

Do kogo jest skierowany:

Konsultacje indywidualne specjalistyczne przeznaczone są  przede wszystkim dla uczestników  warsztatów i pogadanek, którzy potrzebują pogłębionego indywidualnego kontaktu, przepracowania różnych trudności.

Odbywać się będą na umówienie z osobami prowadzącymi warsztaty.

Termin realizacji: w okresie 15.06.2019 – 31.12.2019r. do uzgadniania

Miejsce realizacji warsztatów cykl I:  Specjalistyczna Poradnia Życia Rodzinnego „NADZIEJA” ul. E.Plater 2C lub inne do uzgodnienia.

Prowadzący: pracownicy PCPR w Suwałkach