PROPOZYCJE SZKOLEŃ

POBIERZ OFERTĘ SZKOLENIOWĄ

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE: Wypełniony formularz zgłoszeniowy na SZKOLENIE prosimy przesłać elektronicznie na adres: zgloszenia@pcpr.suwalski.pl lub przekazać osobiście w pokoju nr 7, ul. Świerkowa 60. Bliższe informacje o warsztatach można uzyskać pod telefonem 87 565 92 82.

UWAGA!: Termin realizacji warsztatów może uleć zmianie. Nowy termin uzgodniony będzie ze wszystkim osobami, które zgłoszą się na szkolenie.

Plakat z ofertą szkoleniową

Harmonogram szkoleń

 

1. ORGANIZACJA KONFERENCJI PROFILAKTYCZNEJ

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY

pracowników służb społecznych, osoby pracujące z rodzinami oraz wychowawców do udziału w KONFERENCJI PROFILAKTYCZNEJ

  „UWALNIANIE POTENCJAŁU RODZINY
– podejście teoretyczne i prezentacja metody”

realizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu

 „W TROSCE O BEZPIECZNĄ I SZCZĘŚLIWĄ RODZINĘ” 2019

 

TERMIN: 12 września 2019 r.

MIEJSCE: Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60

 

Celem konferencji jest wzbogacenie warsztatu pracy specjalistów pracujących z rodzinami w zakresie profilaktyki, pomoc w dostrzeżeniu potencjału, który tkwi w rodzinach i działań profilaktycznych, które mogą pomóc w jego uwalnianiu.

 

PROGRAM

9.00                       Rozpoczęcie

9.10 – 10.40        Wykład: Jak uwalniać potencjał rodziny?
Podejście teoretyczne oparte o Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki – mgr Paweł Lewicki

10.40 – 11.00     Przerwa kawowa

11.00 – 12.30     Wykład: Profilaktyka poprzez realizację konstruktywnych celów rodziny.
Prezentacja autorskiej metody pracy z rodziną „ROWER” – mgr Paweł Jurczyk

12.30 – 13.00     Przerwa, poczęstunek

13.00 – 14.30      Prezentacja autorskiej metody pracy z rodziną „ROWER”
Jak pracować metodą projektów rodzinnych? – mgr Paweł Jurczyk,  mgr Paweł Lewicki

14.30 – 14.45      Podsumowanie konferencji

 

Prowadzący:   

mgr Paweł Jurczyk – psycholog rodzinny, współautor i koordynator szkoleń wdrażających ustawę o pieczy zastępczej, zleconych przez MRPiPS, we współpracy z prof. Markiem Andrzejewskim i jego zespołem. Superwizor w programie profilaktycznym Archipelag Skarbów®, specjalista ds. jakości w krajowych i międzynarodowych programach edukacyjnych. Jeden z inicjatorów opracowania „Vademecum skutecznej profilaktyki” wydanego przez ORE

mgr Paweł Lewicki – psycholog rodzinny, koordynator wieloletnich projektów profilaktycznych, trener i instruktor trenerów programu profilaktycznego Archipelag Skarbów. Specjalista w dziedzinie profilaktyki młodzieżowej i wspierania zachowań prozdrowotnych wśród młodzieży w oparciu o Model Profilaktyki Zintegrowanej. Twórca warsztatów psychologicznych dla dorosłych i młodzieży.

 

Zgłoszenia na konferencję można dokonać przesyłając formularz zgłoszeniowy na adres: zgloszenia@pcpr.suwalski.pl lub faksem na nr 87 565 92 84 do dnia 6 września 2019.

 

Formularz dostępny jest również na stronie projektu www.projekt2019.pcpr.suwalski.pl. lub w zakładce projekty na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pcpr.suwalski.pl.

Formularz zgłoszenia

2. SZKOLENIA DLA LIDERÓW MŁODZIEŻOWYCH – 2 GRUPY

Szkolenie ma pomóc  w kształtowaniu dojrzałych postaw  grupie młodzieży, która miałaby wpływ na otoczenie wokół siebie i chętniej angażowała się w działania profilaktyczne i pomocowe w szkole, w środowisku m. innymi w ramach Kampanii Białej Wstążki czy tworzenia Klubów Fair Play.

Program szkolenia:

 1. Poznanie- Integracja grupy
 2. Rola lidera młodzieżowego w środowisku szkolnym
 3. Ja jako lider mediator- mocne strony
 4. Mediacja- narządzie lidera młodzieżowego do podejmowania działań
  profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania konfliktom, agresji i przemocy
  oraz uzależnieniom w środowisku szkolnym.
 5. Zasady prowadzenia mediacji rówieśniczych
 6. Techniki efektywnej komunikacji
 7. Sposoby propagowania mediacji jako metody „Fair play” w rozwiązywaniu
  konfliktów szkolnych
 8. Podsumowanie- zakończenie szkolenia

Liczebność grupy: ok 20 osób

Terminy spotkań I grupy: dla szkół z gmin Bakałarzewo, Raczki, Filipów, Przerośl, Suwałki – 17-18.09.2019r. w godz. 9.00-13.30
Terminy spotkań II grupy:
 dla szkół z gmin Jeleniewo, Rutka- Tartak, Suwałki, Szypliszki, Wiżajny – 19-20.09.2019r. w godz. 9.00-13.30

 

Miejsce spotkania:  ul. E. Plater 2 B, 16-400 Suwałki

Prowadzący:  Milena Kucharczyk – absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, mgr w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Ukończyła Studium Trenerskie w Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej w Sopocie i studia podyplomowe z zakresu Psychologii Interwencji w sytuacjach kryzysowych w WSPS w Warszawie,   mediator sądowym przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku.               

Doświadczenie zawodowe i trenerskie zdobyła m.in. w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Jedynka” w Białymstoku i Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym w Różanymstoku, współpracowała z Podlaskim Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Stowarzyszeniem „Rozwiń się” Edukacja, Kultura, Sport, Centrum Edukacji MENTOR, Polskim Stowarzyszeniu Pedagogów i Animatorów KLANZA, Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku itp.

Ponadto jest trenerem technik i umiejętności psychologicznych, prowadzi warsztaty i szkolenia dla dorosłych, dzieci i młodzieży.  Ciągle poszerza swój warsztat o nowe umiejętności, wiedzę i doświadczenie, którymi z przyjemnością dzieli się ze swoimi słuchaczami.

Obecnie prowadzi własną działalność szkoleniowo-animacyjną KSZTAŁACICIEL Centrum Animacji i Szkoleń.

Formularz zgłoszeniowy

3. ORGANIZACJA SZKOLENIA CERTYFIKUJĄCEGO „SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW” - CZ. I

Odbiorcy:

Szkolenie jest skierowane jest do specjalistów pracujących z rodzinami, pracowników pomocy społecznej i pedagogów, wychowawców pracujących na terenie Powiatu Suwalskiego pragnących przygotować się do prowadzenia takich warsztatów lub pogłębić swoje umiejętności wychowawcze,

Program szkolenia:

Szkolenie bazuje na ogólnopolskim programie „Szkoły dla rodziców i Wychowawców” cz. I

Szkolenia „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” cz. I „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać” zawiera następujące treści:

 • Rola rodziny w profilaktyce zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.
 • Dialog, jako podstawa budowania relacji międzyludzkich i wychowania.
 • Postawy rodziców a najważniejsze potrzeby psychiczne dziecka.
 • Zasady, normy, wartości, ograniczenia, jako niezbędny warunek wychowania.
 • Uczucia, ich rola; umiejętność rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z uczuciami. Akceptacja uczuć a korekta zachowań.
 • Współdziałanie i współpraca zamiast nakazów, zakazów i innych form przymusu.
 • Wychowanie przez stosowanie konsekwencji (zamiast karania) do samodyscypliny.
 • Rozwiązywanie sytuacji problemowych i konfliktów.
 • Wspieranie dziecka w procesie usamodzielniania się.
 • Toksyczna funkcja etykietowania, przypisywania ról.
 • Konstruktywna pochwała, jako najistotniejszy czynnik budowania realnej samooceny.

Liczebność grupy: ok 15 osób

Termin realizacji  szkolenia: 02-04.10.2019r., 09-10.10.2019r.

Miejsce realizacji: ul. E. Plater 2 C, 16-400 Suwałki

Prowadzący: Teresa Żylińska-Firlej

Zgłoszenie na szkolenie

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać elektronicznie na adres: zgloszenia@pcpr.suwalski.pl lub przekazać osobiście w pokoju nr 7, ul. Świerkowa 60. Informacje bliższe można uzyskać pod telefonem 87 565 92 82.

Formularz zgłoszeniowy

 

4. ORGANIZACJA SZKOLENIA CERTYFIKUJĄCEGO „SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW” - CZ. III

Odbiorcy:

Szkolenie jest skierowane jest do specjalistów pracujących z rodzinami, pracowników pomocy społecznej i pedagogów, wychowawców  pracujących na terenie Powiatu Suwalskiego, którzy przeszli szkolenie „Szkoła dla rodziców i wychowawców” cz I.

Program szkolenia:

Szkolenie „Nastolatek bazuje na ogólnopolskim programie „Szkoły dla rodziców i Wychowawców” cz. III   Część III zawiera następujące treści:

 • Potrzeby rozwojowe wieku dorastania; zachowania dysfunkcyjne jako przejaw nieefektywnej realizacji potrzeb.
 • Charakterystyka okresu dojrzewania; zmienność nastrojów – jak pomóc nastolatkowi radzić sobie z uczuciami.
 • Zasady, normy, granice. Co chroni przed zachowaniami ryzykownymi. Umiejętność wprowadzania i egzekwowania norm.
 • Potrzeba autonomii a zachęcanie do współpracy; rezygnacja z kontroli na rzecz odpowiedzialności i samodyscypliny.
 • Ponoszenie konsekwencji zamiast tradycyjnego karania.
 • Wspólne rozwiązywanie problemów.
 • Jak rozmawiać na tzw. trudne tematy (seks, używki, reklamy, media …).
 • Spotkanie z młodzieżą.
 • Spotkanie rodziców przygotowujące do spotkania z młodzieżą.
 • Wspólne spotkanie rodzice – młodzież.

Termin realizacji szkolenia: 27-28.11.2019r., 3-4.12.2019r.

Miejsce realizacji:  ul. E. Plater 2C, 16-400 Suwałki

Prowadzący: Teresa Żylińska-Firlej

Zgłoszenie na szkolenie:

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać elektronicznie na adres: zgloszenia@pcpr.suwalski.pl lub przekazać osobiście w pokoju nr 7, ul. Świerkowa 60. Informacje bliższe można uzyskać pod telefonem 87 565 92 82.

Formularz zgłoszeniowy

5. SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW PRACUJĄCYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W PODEJŚCIU TSR

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników PCPR oraz zainteresowanych pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, którzy ukończyli co najmniej I st. Kursu Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach. Szkolenie pogłębia umiejętności pracy w podejściu skoncentrowanych na rozwiązaniach.

Terminy spotkań: 21-22.10.2019r.

Miejsce spotkania:  Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki

Prowadzący: Tomasz Świtek

Zgłoszenie na szkolenie:

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać elektronicznie na adres: zgloszenia@pcpr.suwalski.pl lub przekazać osobiście w pokoju nr 7, ul. Świerkowa 60. Informacje bliższe można uzyskać pod telefonem 87 565 92 82.

formularz zgłoszeniowy

6. GRUPA WSPARCIA-KONSULTACYJNA DLA SPECJALISTÓW PRACUJĄCYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

 Odbiorcy:

Grupa wsparcia przeznaczona jest dla specjalistów pracujących z rodzinami, członków ZI i Grup Roboczych z terenu Powiatu Suwalskiego zainteresowanych profilaktyką przeciwdziałania  przemocy, w szczególności przemocy w rodzinie

Spotkanie dla rad pedagogicznych w ramach programu Archipelag Skarbów 

Program: do uzgodnienia

Termin realizacji szkolenia:

19.09.2019r. godz. 13.45 – 14.15 – Szkoła Podstawowa w Raczkach,

15.10.2019r, godz. 13.45 – 14.15 – Szkoła Podstawowa w Słobódce,

17.10.2019r. godz. 13.45 – 14.15 – Szkoła Podstawowa w Filipowie.

Prowadzący: do uzgodnienia

Zgłoszenie na szkolenie:

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać elektronicznie na adres: zgloszenia@pcpr.suwalski.pl lub przekazać osobiście w pokoju nr 7, ul. Świerkowa 60. Informacje bliższe można uzyskać pod telefonem 87 565 92 82.

formularz zgłoszeniowy

Spotkania dla członków zespołów interdyscyplinarnych

Termin realizacji szkolenia:

13.09.2019r. godz. 9.00 – 11.15 – dla gmin: Bakałarzewo, Raczki, Filipów, Przerośl 

13.09.2019r. godz. 12.00 – 14.15 – dla gmin: Suwałki, Jeleniewo, Rutka- Tartak, Szypliszki, Wiżajny

Miejsce realizacji: Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Suwałkach 

formularz zgłoszeniowy

7. SPOTKANIA NA TERENIE GMIN DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

Odbiorcy:

Spotkania przeznaczone są dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych, grup roboczych,  przedstawicieli instytucji, organizacji, osób fizycznych funkcjonujących na terenie gmin Powiatu Suwalskiego, zainteresowanych tworzeniem systemu skutecznych działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach.

Program spotkań:

 • Określanie zasobów gminy w zakresie profilaktyki przemocy
 • Zaplanowanie przeprowadzenia diagnozy postaw rodzicielskich i oczekiwań
 • Określenie potrzeb społeczności
 • Przygotowanie oferty poradnictwa specjalistycznego skierowanej do rodzin zamieszkałych na terenie poszczególnych gmin w formie „AKADEMII RODZINY”

Zaplanowany kompleks zadań w ramach tego działania ma pomóc w pogłębieniu kompetencji specjalistów realizujących działania profilaktyczne, umożliwić merytoryczne wsparcie oraz wzmocnienie gmin w tworzeniu kompleksowych działań w obszarze profilaktyki przemocy.

Termin realizacji spotkań: do uzgodnienia

Miejsce realizacji: na terenie zainteresowanych gmin

Prowadzący: Anna Bogumiła Kuryło, Danuta Gwiazdowska

Zgłoszenie na szkolenie:

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać elektronicznie na adres: zgloszenia@pcpr.suwalski.pl lub przekazać osobiście w pokoju nr 7, ul. Świerkowa 60. Informacje bliższe można uzyskać pod telefonem 87 565 92 82.