Kampania Białej Wstążki

Kampania „Białej Wstążki”

Kampania „Białej Wstążki” to największa na świecie międzynarodowa kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 55 krajach przez kobiety i mężczyzn, natomiast jest skierowana głównie do mężczyzn i chłopców. Biała Wstążka jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet. Kampania „Białej Wstążki” rozpoczęła się w 1991 r. w Kanadzie wtedy, gdy w zaledwie sześć tygodni 100 tys. mężczyzn założyło białą wstążkę jako symbol osobistej deklaracji, ze nigdy nie będą sprawcami przemocy wobec kobiet i będą reagować, widząc przemoc. Akcja była protestem przeciwko „masakrze w Montrealu, kiedy to w dniu 6 grudnia 1989 roku mężczyzna zamordował na politechnice 14 kobiet, a 13 ranił, twierdząc, że sam nie skończył studiów technicznych, ponieważ – jak tłumaczył – to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni”. Kampania „Białej Wstążki” realizowana jest na całym świecie w dniach 25 XI – 10 XII.  

SUWALSKA KAMPANIA BIAŁEJ WSTĄŻKI 2010-2018

SUWALSKA KAMPANIA BIAŁEJ WSTĄŻKI 2010-2018

Koordynacja Suwalska Kampania Białej Wstążki została zainicjowana na naszym terenie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2010 we współpracy z Policją i innymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi z inspiracji Pana Kazimierza Walijewskiego pracownika KMP w Suwałkach. Realizowana jest w środowisku lokalnym i w szkołach na terenie Powiatu Suwalskiego i miasta Suwałki. Koordynację Kampanii prowadziła w następnych latach Komenda Miejskiej Policji w Suwałkach, a następnie, Fundacja „Ego Działania, prowadzone w ramach Kampanii Białej Wstążki skierowane są na zwiększenie świadomości społecznej dot. zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie” w mieście Suwałki i Powiecie Suwalskim. Suwalska Kampania inicjowana jest spotkaniem rozpoczynającym Kampanię „Białej Wstążki”. Podczas uroczystości następuje symboliczne wręczenie „Białej wstążki” ambasadorom Kampanii oraz przekazanie plakatów i wstążeczek. Ambasadorem może być każda instytucja lub organizacja, której bliskie są cele Kampanii i która pragnie aktywnie włączyć się w jej działania. Cała kampania Zaproszenia na spotkanie wraz z informacja o Kampanii rozsyłane są do wszystkich szkół i instytucji. Hasła  przeprowadzonych  Kampanii: 2010 –  „Męski – to znaczy delikatny wobec każdej kobiety” 2011 – „Przemocy mówię NIE” 2012 –  „Wyjdź z cienia przemocy” 2013 – „Przemoc orężem ludzi słabych” 2014 – „Tato, synu… porozmawiajmy o mocy bez przemocy” 2015 – „Każdy chłopak wie, że dziewcząt nie krzywdzi się” 2016 – „Źródłem mocy rodzina bez przemocy” 2017 – „Jesteśmy żyjemy, czujemy”  2018 – „Szanuję – buduję – jestem fair” Współorganizatorzy Suwalskiej Kampanii Współorganizatorami Suwalski Kampanii „Białej Wstążki” byli: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach (Starostwo Powiatowe w Suwałkach)

 

SUWALSKA KAMPANIA BIAŁEJ WSTĄŻKI 2019

Już po raz 10 w Powiecie Suwalskim i mieście Suwałki, w okresie od 25 listopada do 10 grudnia, realizowana jest Suwalska Kampania Białej Wstążki skierowana na przeciwdziałanie przemocy, w tym w szczególności przemocy w rodzinie.

X  Suwalska Kampania „BIAŁEJ WSTĄŻKI” przebiegać będzie pod hasłem „10 LAT RAZEM PRZECIW PRZEMOCY”.  Pragniemy w ten sposób docenić bardzo dobrze układającą się współpracę i zaangażowanie wielu różnych instytucji, szkół, organizacji pozarządowych i kościelnych oraz klubów sportowych w tak ważnej społecznie kwestii.

Nasza Kampania włącza się w międzynarodową Kampanię „Białej Wstążki”, największą na świecie kampanię, mająca na celu powstrzymanie przemocy wobec kobiet. Biała Wstążka jest tu symbolem sprzeciwu wobec przemocy. Jest także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć wobec przemocy.

Przesłanie Suwalskiej Kampanii Białej Wstążki, zawarte w hasłach przewodnich lat minionych, rozszerza jej ideę na budowanie relacji międzyludzkich opartych na wzajemnym szacunku i życzliwości, bez przemocy.

2010 –  „Męski – to znaczy delikatny wobec każdej kobiety”

2011 – „Przemocy mówię NIE”

2012 –  „Wyjdź z cienia przemocy”

2013 – „Przemoc orężem ludzi słabych”

2014 – „Tato, synu… porozmawiajmy o mocy bez przemocy”

2015 – „Każdy chłopak wie, że dziewcząt nie krzywdzi się”

2016 – „Źródłem mocy rodzina bez przemocy”

2017 – „Jesteśmy żyjemy, czujemy”

2018 – „Szanuję – buduję – jestem fair”

Główne punkty programu tegorocznej Kampanii to:

25 listopada       12.00    ROZPOCZĘCIE
Starostwo Powiatowe w Suwałkach, ul. Świerkowa 60

4 grudnia           12.00    Happening „Biała róża dla kobiety”
ul. Chłodna

4 grudnia           17.00    Wieczór poezji „Mężczyźni kobietom” (wstęp wolny)
Rozmarino”,   ul. Kościuszki 75

10 grudzień       12.00    ZAKOŃCZENIE
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach, ul. Noniewicza 10

Spotkanie rozpoczynające Kampanię połączone będzie z przedstawieniem szczegółowego programu Kampanii, w tym działań poszczególnych instytucji. Kampanii towarzyszyć będą szkolenia, warsztaty, pogadanki dotyczące problematyki przeciwdziałania przemocy.  Tak jak w roku poprzednim w Kampanię zaangażują się również nasze kluby sportowe – SKS Wigry i MKS Malow Ślepsk.

Podczas spotkania rozpoczynającego przekazane zostaną materiały edukacyjne, plakaty, zakładki dotyczące Kampanii. Tradycyjnie już nastąpi uroczyste przypięcie białych wstążek.

Zaangażowanie tak wielu instytucji i organizacji w Suwalską Kampanię „Białej Wstążki” i rozmach realizowanych działań są wyjątkowe w skali kraju.  Pragniemy i oczekujemy, że działania Kampanii przysłużą się budowaniu bezpieczeństwa i bardziej satysfakcjonujących nas relacji w domu, w szkole, na uczelni,  w pracy i w środowisku.

Kampania „Białej Wstążki” rozpoczęła się w 1991 r. w Kanadzie wtedy, gdy w zaledwie sześć tygodni 100 tys. mężczyzn założyło białą wstążkę, jako symbol osobistej deklaracji, że nigdy nie będą sprawcami przemocy wobec kobiet i będą reagować, widząc przemoc. Akcja była protestem przeciwko masakrze w Montrealu, kiedy to w dniu 6 grudnia 1989 roku mężczyzna zamordował na politechnice 14 kobiet, a 13 ranił, twierdząc, że sam nie skończył studiów technicznych, ponieważ – jak tłumaczył – „to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni”. Kampania „Białej Wstążki” realizowana jest na całym świecie w dniach 25 XI – 10 XII. Inaczej jest też zwana – „16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet”. Dzień 25 listopada rozpoczynający kampanię to Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, a dzień 10 grudnia, kończący kampanię jest Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka. Podkreśla to, że stosowanie przemocy jest naruszeniem praw człowieka.

 

szczególowy harmonogram 2019

działania