POGADANKI DLA MŁODZIEŻY, RODZICÓW

w zakresie kształtowania prawidłowych relacji w rodzinie i odpowiedzialnego rodzicielstwa

1. POGADANKI DLA MŁODZIEŻY

 Pogadanki jednogodzinne

Propozycje tematów:

Temat I – „Randka bez przemocy”

Temat II – „Cyberprzemoc”

Temat III – „5 kroków wzrastania w szacunku do siebie i innych”

Pogadanki w ramach Archipelag Skarbów (2 dni x 5 godzin dydaktycznych)

Termin realizacji I Grupa 19-20.09.2019r. w godz. 9.00-12.45; Miejsce realizacji Szkoła Podstawowa w Raczkach

II Grupa 15-16.10.2019r. w godz. 9.00-12.45 Miejsce realizacji Szkoła podstawowa w Słobódce

III Grupa 17-18.10.2019r. w godz. 9.00-12.45 Miejsce realizacji Szkoła Podstawowa Filipowie

2. POGADANKI DLA RODZICÓW

Pogadanki jednogodzinne dla rodziców młodszych dzieci

Propozycje tematów dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym:

Temat I – „Mały terrorysta, czyli o dziecięcych atakach złości”

Temat II – „Jak z miłością i szacunkiem stawiać dziecku granice”

Propozycje tematów dla rodziców młodszych dzieci 

Temat III – „Jak budować poczucie wartości u dziecka”

Temat IV – „Wychowanie bez krzyku”

Temat V – „Postawy rodzicielskie i ich wpływ na dziecko”

Pogadanki w ramach Archipelagu Skarbów dla rodziców uczniów klas VII-VIII

Spotkania 2 godzinne

Termin realizacji I Grupa 19.10.2019r. godz. 16.00 Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa w Raczkach

II Grupa 15-16.10.2019r. w godz. 16.00 Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa w Słobódce

III Grupa 17-18.10.2019r. w godz. 16.00 Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa w Filipowie