Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
realizuje w ramach projektu:

 • KONFERENCJĘ PROFILAKTYCZNĄ 

  dla wychowawców, pracowników służb społecznych, osób pracujących z rodzinami

 • SZKOLENIE DLA LIDERÓW MŁODZIEŻOWYCH „FAIR PLAY”

 • SZKOLENIE CERTYFIKUJĄCE „Szkoła dla rodziców i wychowawców„ cz. I i cz. III

 • SZKOLENIE DOSKONALĄCE W PODEJŚCIU TSR

  dla specjalistów pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy

 • GRUPĘ WSPARCIA – KONSULTACYJNĄ

  dla specjalistów pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy

 • KAMPANIĘ BIAŁEJ WSTĄŻKI

 • SPOTKANIA NA TERENIE GMIN

  dotyczące wdrażania profilaktyki w zakresie przeciwdziałania przemocy

 • DIAGNOZĘ ZJAWISKA PRZEMOCY

  dotyczącą postaw wychowawczych, oczekiwań i potrzeb